ช่วยเหลือ

  • เนื่องจากมีชื่อบัญชีมากกว่า 1 account และขึ้นข้อความ 404 error the requested URL not found on this server 
  • ให้ดำเนินการเปลี่ยนเบราว์เซอร์ใหม่ หรือทำการลบ Account ให้เหลือเฉพาะ @kku.ac.th เท่านั้น 1 Account เท่านั้น
  • โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 42001 ในเวลาราชการ 8.30 - 16.00 น.
  • อีเมล odt@kku.ac.th  digital.inbox@kku.ac.th

 • ปัจจุบัน KKU Wifi ให้บริการเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น หากเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของหน่วยงานการศึกษาอื่นสามารถใช้บริการเครือข่ายผ่าน Eduroam ได้

 • นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเมื่อเข้าศึกษาหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะได้รับ account สำหรับเข้าใช้งานเครือข่าย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

  1. นักศึกษาจะได้รับ account (@kkumail.com) จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สำนักทะเบียนฯ) ในวันปฐมนิเทศ 
  2. บุคลากรจะได้รับ account (@kku.ac.th) ในวันรายงานตัวเข้าทำงานที่กองทรัพยากรบุคคล 
  3. บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติจะได้รับ account จากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ในวันรายงานตัว

 • กรณีเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่ ไม่สามารถเข้าถึงแอป Microsoft Authenticator บนเครื่องเก่าได้ สามารถทำการตั้งค่าด้วยตนเองได้ตามคู่มือ https://kku.world/pgcn4 เพื่อดำเนินการตั้งค่าใหม่  หากไม่สามารถทำการตั้งค่าได้กรุณาติดต่อ https://password.kku.ac.th/support หรือโทรศัพท์ 42001

 • ปัจจัยที่กระทบกับอัตราการส่งข้อมูลของ Wi-Fi มีอยู่จำนวนมาก การแก้ไขจึงจำเป็นต้องรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ถ้าสามารถให้ข้อมูลได้ ส่งข้อความไว้ที่ Facebook Page สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุ วัน เวลา สถานที่ ชื่อ access point ที่เชื่อม เว็บไซต์ หรือบริการที่ใช้แล้วช้า เป็นอย่างน้อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น โดยโทรติดต่อเบอร์ 42001 ในเวลาราชาการหรืออีเมล nsupport@kku.ac.th

  • หน่วยงานภายใน (คณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก โครงการ) สามารถขอใช้บริการ web hosting ของสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
  • ส่วนบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้ Google Sites หรือ Blogger เพื่อสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว

 • มีตัวเลือก 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

  • ใช้ Google Drive ข้อมูลจะสำรองที่ Google Cloud ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก และสามารถใช้งานพื้นที่เก็บได้สำหรับนักศึกษามีพื้นที่เก็บข้อมูล 40 GB ต่อคน
  • ใช้ KKU Storage บริการสำหรับบุคลากรเท่านั้น ทำงานได้เหมือน Dropbox แต่เก็บรักษาข้อมูลภายใน มข. มีพื้นที่เก็บข้อมูล 100 GB ต่อคน
  • ใช้ One Drive ข้อมูลจะสำรองที่ One Drive Cloud ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก และสามารถใช้งานพื้นที่เก็บได้สำหรับนักศึกษามีพื้นที่เก็บข้อมูล 100 GB ต่อคน
    

 • สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน KKU ACCOUT ได้ที่ https://password.kku.ac.th/

   

  กรณีจำรหัสผ่านไม่ได้

  สามารถเข้าหน้าเว็บกู้คืนบัญชีได้ที่ https://password.kku.ac.th/recovery

 • สำหรับนักศึกษา

  สำหรับบุคลากร

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตนเองที่ บริการ Help Desk ในวันและเวลาทำการราชการเท่านั้น โดยนำบัตรประจำตัวที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ
  • หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่ https://password.kku.ac.th/support

 • ปัญหาอาจจะเกิดจาก Google ระงับการใช้งาน mail account อัตโนมัติเนื่องจากตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติ สาเหตุมักจะมาจากคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและใช้ช่องทางเมลในการส่งเมลไม่พึงประสงค์ออกไปรบกวนผู้ใช้ที่อื่นๆ เป็นจำนวนมาก ให้ดำเนินการดังนี้

  • เปลี่ยนรหัสผ่านที่  https://password.kku.ac.th/
  • กู้คืนบัญชีได้ที่ https://password.kku.ac.th/recovery
  • ใช้โปรแกรม Anti Virus ตรวจหาและทำลายไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
  • ติดต่อ Help Desk 42001 ที่สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปิดการใช้งาน Mail Account อีกครั้ง

 • ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุญาตประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลดังนี้


  1. ขอ Product key ไมโครซอฟท์วินโดว์ส

  ชี้แจง การ activate ไมโครซอฟท์วินโดว์สไม่ว่าจะเป็น windows 7,8,8.1 จะไม่ใช้ product key แต่ใช้เป็น activate ผ่าน KMS (key management service) ซึ่งจะใช้คำสั่งของ windows ในการ activate ส่วนวิธีการได้จัดทำเป็นเอกสารคู่มือไว้แล้วที่ >> https://software.kku.ac.th/data/setup.html

   

  2. นักศึกษา จนท.ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์

  ถ้าประสงค์ใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ Microsoft ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสิทธิ์ที่เรียกว่า Microsoft Dream Spark Premium เป็นสิทธิ์ที่ใช้เพื่อการเรียน การศึกษา พัฒนาระบบ ทดสอบ ทดลอง (ซึ่งไม่ใช่ระบบที่เป็น production) ข้อดีของ microsoft dream spark premium ผู้ที่มี account เข้าระบบ microsoft dream spark premium สามารถเข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทุกตัวของไมโครซอฟท์ (ยกเว้น 1 ผลิตภัณฑ์คือ micrsoft office) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และเมื่อดาวน์โหลดระบบจะให้ product key ผู้ใช้ที่มี account ดังกล่าวสามารถบริหารจัดการซอฟต์แวร์และคีย์ในนามความรับผิดชอบของ account นั้น ๆ

  วิธีการสมัครขอใช้งาน microsoft dream spark premium ได้จัดทำเป็นเอกสารคู่มือไว้แล้วที่ >>https://software.kku.ac.th/data/setup.html

   

  3. การ activate Microsoft Office 2010 , 2019

  https://software.kku.ac.th/data/setup.html

   

  4. ซอฟต์แวร์จำพวก Microsoft Visual studio , Microsoft SQL Server , Microsoft Lync (video conference คุณภาพสูง) ฯลฯ มีให้บริการ

  แต่สิทธิ์อยู่ภายใต้ การใช้งานเพื่อการศึกษา ทดลอง พัฒนาระบบ การเรียนการสอบ คือ microsoft dream spark premium การขอ account เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดได้จัดทำเป็นคู่มือคือ https://software.kku.ac.th/data/setup/dreamspark.pdf

   

  5. โปรแกรม SPSS

  ดาวน์โหลดได้ที่ https://software.kku.ac.th/data/software-etc.php แต่การจะ check out เพื่อใช้งานนอกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือใช้โปรแกรมที่บ้าน หรือ ใช้โปรแกรที่ไซต์การวิจัย จะยังทำไม่ได้ในช่วงนี้ กำลังเร่งประสานงานกับบริษัทผู้ขาย

   

  6. ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส kaspersky บริการ

  สำหรับนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดได้ที่ >> https://software.kku.ac.th/data/download-antivirus.php แต่ขณะนี้ไม่รองรับ microsoft windows 8.1 จากข้อมูล kaspersky แจ้งไว้จะ support ประมาณเดือนเมษายน 2557 รองรับระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows XP , 7,8.0 ,MacOSx และ Android

  เอกสารการติดตั้งได้จัดทำไว้แล้วที่ >>https://software.kku.ac.th/data/setup.html

  หากต้องการติดต่อ สอบถาม การขอข้อมูลเติม สามารถติดต่อได้ที่ ssupport@kku.ac.th , โทรศัพท์ 40068-69 และ Facebook group >> https://www.facebook.com/groups/kkuSoftware/

avatar