สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เงื่อนไขการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของบริษัท Microsoft

1.ซอฟต์แวร์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิ์ใช้งานคือ อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไม่รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ในการดาวน์โหลด เป็นตัวเดียวกับระบบ KKU Web-Mail 

3. ห้ามทำการคัดลอกและแจกจ่ายซอฟต์แวร์เหล่านี้ เพื่อแสวงหาผลกำไร

4. ห้ามทำการแก้ไข หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ผิดแปลกอันใด

5. การแก้ไข การผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น การแนบไฟล์ลงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใดๆ เป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดนั้น

6. ผู้กระทำการละเมิดเงื่อนไขต่างๆ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ KKU-NET

ข้อควรระลึก: การเผยแพร่หมายเลขลิขสิทธิ์ จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยถูกระงับสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ข้อควรระลึก

ห้ามทำการคัดลอกและแจกจ่ายซอฟต์แวร์เหล่านี้ เพื่อแสวงหาผลกำไร/ ห้ามทำการแก้ไข หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ผิดแปลกอันใด / การแก้ไข การผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์อื่น การแนบไฟล์ลงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ใดๆ เป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดนั้น / ผู้กระทำการละเมิดเงื่อนไขต่างๆ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ KKU-NET